Shop More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
July 30, 2013
Image Size
932 KB
Resolution
2093×1538
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,509 (4 today)
Favourites
117 (who?)
Comments
62
Downloads
18
×
Nothing Went Wrong by Reitanna-Seishin Nothing Went Wrong by Reitanna-Seishin
THIS TOOK ME FOREVER!!! especially since i'm still practicing drawing ponies without bases. the muffin is clipart. FUCK drawing muffins. it was also hard to get derpy to look at us because of her eyes, but i think i did pretty well. her hair was hard to draw too. welp, hope you like it :P

~:::UPDATE:::~

AAAAAAAAAAAAH!!!!!!!!!!!!! *hit! head! on! keyboard!* of COURSE i forgot her wings!!!!!! SON OF A WHORE!! i'm surprised no one noticed. well, i don't wanna tweak it for fear of messing it up, so... just think nothing of it, okay?
Add a Comment:
 
:iconderpyhoovesmuffinnom:
DerpyHoovesMuffinNom Featured By Owner Aug 22, 2014  New member
You put this in your "Muffins" video :P
Reply
:iconbombon123:
Bombon123 Featured By Owner Aug 1, 2014
exe
Reply
:iconihategeorgethetree:
ihategeorgethetree Featured By Owner Jun 19, 2014  Hobbyist Digital Artist
Tick Tock goes the clock,
the time is drawing nearerTick Tock goes the clock,
even for the Doctor....
Reply
:iconzina-fox:
Zina-Fox Featured By Owner Apr 17, 2014  Hobbyist Digital Artist
lol derpy heard the pairing or roseluck and the doctor so she fixed things... lol!
Reply
:iconreitanna-seishin:
Reitanna-Seishin Featured By Owner Apr 17, 2014  Hobbyist General Artist
actually, she killed dr. whooves because she was like "my last name is hooves! I am the only hooves!"
Reply
:iconwilfwe2:
Wilfwe2 Featured By Owner Aug 16, 2013
She killed Doctor Hooves!?
Reply
:iconreitanna-seishin:
Reitanna-Seishin Featured By Owner Aug 16, 2013  Hobbyist General Artist
yup
Reply
:iconlichking0zma:
LichKing0zma Featured By Owner Mar 31, 2014  Hobbyist General Artist
T͘͞ḩe͞͠ ͏t̛́r̛a̸̸̛p ̶͜͢í̡s ͜s̡͢e̛t͘͏̷. ̀T́h̶́e ̷̨̕D̡͝҉o̸c̕t̛͜͠o͢ŕ'̀͟͞s͘͏ f̀͘r̸̡í͡͝e͡n̡d͘͘͡s̸̕
̶͞͠Ẁ̸įl҉l͡ ̢͠tra͢v̕ȩ͜͜l ̀̕w̵̡h̴̢̕e̸̛r͜é̴ t͏̢h̵̀è̡̕ ̕͞Ḑo͝͝c͘t̛o̶̵r̕ ̀e͢nḑ͡s̢.҉̵͝
̸̢̀
Th̶͢i̧̧s̸̷ ̀҉ma͘n ͏́ḿu̡̕s̢҉t̸̛ f̧̛͝a̵l̀͏l̶̡͞,͢͞ a͘͡s ̨́a̵̷͝ll͘͟͝ ͘m̸̢e͢n̢ ̴̢m͠uśt҉;
͡Tḩ̢e͠͏̢ ̵̢͠f́͢a͘t̸̵e̸ ͘͟o̢f̵̷ ͞al̷͡ļ ͏ì̛s͘͢͟ ̨a͏l̨̀w҉a̵͢͞y͏ś͠ ̴̧́d̀ų̨͟ś̶̶t͡.̵
͏̡
͏̧T͏͜h̶̡́e͏͢ ̵m̕aņ̷ ͢͢͝w̶͞hǫ ̢l̡i̕͡e̷͘s̴ ҉́w̷̨įl̵l̷ ͟͞l̴̕i̧̡͟e ̷̨n̶͟͢o m̸̕o̸r̵̀e͢
͠W̴̢h̴̛͘é͝n҉ ҉̛t̕͟hi҉̢s̴ m̡a͞n̷ ͏͞l̴i̕e̴͞s ̨a͘͞t̡ ̴Tr̵a̧̛͘n̴̛̛d̸͡a͘l̢or̴̀e̴͜.͡͠
̧͟͠
̧T͝҉h̸è ̕g̵ír͟͏l̵̴̀ ̛w̷҉h̢̕͏ò͝ ̵d͘i͟è͡d̛́,̴̷̢ ̵́͡h̴̕e̴͟ ̕t̢͡r̕i̷͜͢e͜d̢ ͝t̵͜o͘ ́͞͡s̷͝ave̢̕.
̧҉̧Sh͢e'̸́l҉l ͘͟d̶i̴̶͟e ͟͡҉ag͜ain͏ ͘i̶̴͠n͢si̧͠d͜ę͠ ̢́h̴͝is̨͜͠ ̀͢g̷͜҉ra̕͞͝v̀e̢.̴̧
Reply
:iconlichking0zma:
LichKing0zma Featured By Owner Mar 27, 2014  Hobbyist General Artist
youtu.be/Z_povuebabk?t=2m48s
Derpy's new lullaby.
Reply
:icongameslavegaz:
gameslavegaz Featured By Owner Jan 19, 2014  Student General Artist
Wait, then that would mean that the Derpy x Whooves pairing is nonexistant in the Cupcakes/Muffins universe!
Reply
Add a Comment: